Hvordan styrke immunforsvaret med hvitløk?

Mange ønsker og trenger å styrke immunforsvaret sitt på en effektiv og trygg måte. Eldre er ekstra utsatt og trenger ofte kosttilskudd for å oppnå motstandskraft. Så hvordan kan du gjøre dette selv?

Det er mange faktorer som påvirker immunforsvaret vårt. Både stress, dårlig søvn, dårlig sammensatt kosthold og sukker er med på å svekke immunforsvaret. I tillegg vil mangel på vitaminer, bivirkninger av medisiner og overdrevet inntak av alkohol og tobakk være med på å gi et dårligere immunforsvar. Som i så mange andre situasjoner, trenger kroppen å være i balanse for å kunne fungere optimalt.

Hvitløk er godt for immunforsvaret og har vært brukt som helsekost i tusenvis av år. Etter 60 år med forskning kan vi trygt si at lagret hvitløk har dokumenterte effekter på disse symptomene.

Hvorfor er hvitløk bra for immunforsvaret og for de eldre?

Forskning viser at hvitløk gir normalt blodtrykk og normale kolesterolverdier.  Dessuten beskytter hvitløk mot en rekke bakterie-, sopp- og virusinfeksjoner. I moderne alternativ medisin brukes hvitløk ofte som et element i antibiotikabehandling, og studier viser at hvitløk styrker immunforsvaret, hvilket er nyttig for eldre.

Lagret hvitløk inneholder den godt dokumenterte svovelforbindelsen S-allyl systein (SAC). I tillegg inneholder hvitløk B- og C-vitaminer og flere mineraler som jern, fosfor, kalsium og magnesium.

Hvitløk hemmer bakterievekst

Mange studier har blitt utført på hvitløk, spesielt på immunforsvar og god hjertehelse.

Allerede i 1944 ble det påvist at hvitløksaft hemmet veksten av bakterier som streptokokker og stafylokokker. I nyere studier er hvitløk sammenlignet med vanlige antibiotiske midler som penicillin, streptomycin, tetracyclin med flere, og disse undersøkelsene bekrefter hvitløkens velkjente antibakterielle virkning.

Hvitløk også effektivt mot bakterier som er blitt resistente mot et eller flere av de vanlige antibiotiske stoffene. Bakterier utvikler raskt resistens mot skolemedisinens farmasøytiske antibiotika. Men ifølge urtekilden.no (se lenke ovenfor) har de har større problemer med å beskytte seg mot de mange aktive innholdsstoffene i hvitløk.

Medisinsk sopp er ren helsekost

Et stort antall ulike sopper har blitt benyttet for sine medisinske egenskaper. Kineserne har brukt sopp i folkemedisinen i tusenvis av år mot en rekke ulike lidelser. Nyere forskning har identifisert ulike glykoproteiner og spesielt polysakkaridet betaglukan, som de aktive komponentene i disse soppene.

Medisinske sopper kommer i mange former og størrelser, og aktiverer ulike deler av immunsystemet. De immunstimulerende egenskapene til betaglukaner er godt dokumentert i hundrevis av studier som viser at dette polysakkaridet har evnen til å kunne aktivere immunforsvaret ved å styrke cellenes immunfunksjoner.

Siden et velfungerende immunforsvar er viktig, har vi i Kyolic Age + Immunsupport, kombinert det dokumenterte hvitløksekstraktet Age med C-vitamin, medisinske sopper og urteekstrakter. Vi vet at dette er komponenter som både kan bedre og holde deg beskyttet gjennom utsatte perioder.

Forskning støtter hvitløk som kosttilskudd

I 2013 ble det gjort en omfattende studie som viste at seksti prosent ble kvitt forkjølelsessymptomene raskere med Kyolic. (Se lenke nedenfor). De hadde 58% færre sykedager og flere immunceller enn de som ikke gikk på Kyolic.

Vi siterer fra studien:

“Disse resultatene tyder på at tilskudd av lagret hvitløksekstrakt kan øke immuncellefunksjonen og at dette kan være ansvarlig, delvis, for redusert alvorlighetsgrad av forkjølelse og influensa.”

«Hvitløk kan trekkes frem som lurt å satse på fordi det er vist å styrke immunforsvaret både mot infeksjoner og mot kreft. Forbindelsen allicin har fått mye av æren så langt. Virkningsmekanismen er man usikker på, men man vet hvitløk styrker dine snille bakteriehjelpere i tarmen, som så programmerer og styrker immunforsvaret ditt. En fersk Cochrane-rapport oppsummerer at hvitløk har betydelig effekt i å forebygge forkjølelser, men flere kontrollerte studier kreves for å vise hvorvidt hvitløken forkorter sykdomsforløpet eller demper plagene når du først er blitt forkjølet» (Lissimann 2012). 

Du kan trygt bruke Kyolic Age + Immunsupport som et daglig tilskudd for et velfungerende immunforsvar, eller i utsatte perioder for ekstra beskyttelse.